- Personlig utveckling på alla nivåer -

www.person-al-utveckling.se

Tjänster


Person(al)utveckling är ett företag med målet att öka människors medvetenhet och välbefinnande.

Detta kan jag erbjuda dig:   

- Arbetslagsutveckling genom MyersBriggs type indicator

Världens mest använda personlighetsinstrument. Det grundar sig på Carl G. Jungs teorier om psykologiska typer. Typologin beskriver på vilket sätt personer:

  • tar in energi
  • uppfattar information
  • fattar beslut 
  • vilken livsstil de föredrar.

Verktyget är MYCKET användbart för egen personutveckling och utmärkt i personalutveckling. Det klargör olikheterna mellan typerna och det blir uppenbart hur vi kommunicerar med varandra utifrån våra egna "ramar".

Med MyersBriggs skapar du en grundläggande förutsättning för arbetslagets framgång.

 

- Handledning/Coaching i grupp

 

- Handledning/Coaching individuellt

 

- Personlig utveckling

En individuellt utformad handledning där dina behov och önskemål styr.
Jag erbjuder:

Företaget har F-skattesedel