- Personlig utveckling på alla nivåer -

www.person-al-utveckling.se

Välkommen till en resa i personligt växande!

  • Behöver personalgruppen en ökad förståelse för varandra?

  • Behöver du en djupare förståelse för dig själv?    

                                                                                                         

Jag vänder mig till både företag och privatpersoner och jag erbjuder:

  • personal-utveckling - riktad mot personalgrupper 
  • person-utveckling - riktad mot enskilda individer


För att uppnå en ökad självinsikt använder jag mig av verktyg som:

  • MyersBriggs type indicator
  • Coaching
  • Hypnoterapi
  • Intuitiv vägledning


Hör av dig till mig för att diskutera bästa upplägget just utifrån Dina behov och förutsättningar

All verksamhetsutveckling och all personlig utveckling, 
börjar med en vilja till ökad medvetenhet!

- Jessica - 

Företaget har F-skattesedel