- Personlig utveckling på alla nivåer -

www.person-al-utveckling.se

Regressioner

- En regression tillbaka till ett tidigare liv - 

 


I en regression tillbaka till ett "tidigare-liv" 
kan du få insikter och en djupare förståelse
för ditt nuvarande liv.


Ibland är roten till problemet lättare tillgängligt i ett tidigare liv. Regressionsterapin fungerar alldeles utmärkt och den används med framgång även om personer ställer sig skeptiska till reinkarnationstanken.


Jag är utbildad tidigare liv- terapeut, av Jörgen Sundvall vid SSEAH,
Svenska Skolan för Etisk Analytisk Hypnos. 

Via hypnos leds du ned i ditt undermedvetna och här finns minnen djupt lagrade.
I detta tillstånd av avslappning har du fullständig kontroll, du kan aldrig förmås göra något eller säga något mot din vilja.

"Resan" tar ca 2 tim.

 Företaget har F-skattebevis